“ครม.” ทุ่ม 187 ลบ. ร่วม “มหกรรมพืชสวนโลก 2022” เนเธอร์แลนด์ สร้างภาพลักษณ์ประเทศ

“ครม.” เทงบ 187 ลบ. ร่วม “มหกรรมพืชสวนโลก 2022” ที่เนเธอร์แลนด์ กระชับสัมพันธ์ 2 ประเทศ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศ