“ธนารักษ์” เล็งลดค่าเช่า ที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ 50% แลกกับคงจ้างงาน บรรเทาผลกระทบ “โควิด”

"กรมธนารักษ์" แย้มเตรียมพิจารณาลดค่าเช่าที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ 50% ภายใต้เงื่อนไขห้ามเลิกจ้างงาน บรรเทาผลกระทบ "โควิด"