“ม33เรารักกัน” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ลงทะเบียนผ่านเว็บ ติดต่อประกันสังคมด่วน! 8-11 มี.ค.

ผู้ประกันตน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ฝากบุคคลอื่นลงทะเบียน "ม33เรารักกัน" ผ่านเว็บ รีบติดต่อประกันสังคมด่วน! 8-11 มี.ค.นี้