“สธ.” ยันสำรอง ยา-เวชภัณฑ์-อุปกรณ์ป้องกัน “โควิด” พร้อมรับมือ หากระบาดระลอก 2

“กระทรวงสาธารณสุข” ยันไทยสำรอง ยา-เวชภัณฑ์-อุปกรณ์ป้องกัน "โควิด" พร้อมรับมือ หากระบาดระลอก 2

จีนมอบอีก เวชภัณฑ์สู้ “โควิด” ชมมาตรการควบคุม ทำไทยไร้ผู้ติดเชื้อในปท. เกิน 1 เดือน!

อุปทูตจีน มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ สู้ "โควิด" ให้ไทยเพิ่ม พร้อมชมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้ไร้ผู้ติดเชื้อในประเทศ เกิน 1 เดือน!

“คลัง” สั่ง “ศุลกากร” เปิดด่านทั่วปท.นำเข้าเวชภัณฑ์ 66 รายการ หลังเว้นภาษีหนุนสู้ “โควิด”

"กระทรวงการคลัง" สั่ง "กรมศุลกากร" เปิดด่านทั่วประเทศ เพิ่มความคล่องตัว นำเข้ายา-เวชภัณฑ์ 66 รายการ หลังเว้นภาษี หนุนสู้ "โควิด-19"