“สสว.” เผยดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอี ก.ย. ขยับเพิ่ม รับมาตรการรัฐ ฟื้นกำลังซื้อ-ผลิต-ลงทุน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผยดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอี ก.ย. ขยับเพิ่ม รับมาตรการรัฐ ฟื้นกำลังซื้อ-ผลิต-ลงทุน

“บสย.” ลงนาม 18 แบงก์ ค้ำ “ซอฟต์โลน พลัส” 5.7 หมื่นล้าน เปิดช่องเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อ

“บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม” (บสย.) ลงนาม 18 แบงก์ ค้ำ “ซอฟต์โลน พลัส” 5.7หมื่นล้าน เปิดช่องเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อ

1 2 3