ลือสนั่นกลุ่ม “เซนทรัล” จ่อฮุบกิจการ “แกร็บแท็กซี่” กินรวบธ.ขนส่งผู้โดยสาร-อาหารในไทย!

ลือสนั่นกลุ่ม“เซนทรัล”จ่อฮุบกิจการ“แกร็บแท็กซี่”กินรวบธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร-อาหารในไทย!