ครม.ไฟเขียวแก้ กม.แพ่งพาณิชย์ ลดอัตราดอกเบี้ยปรับ ผิดสัญญาเงินกู้-นัดชำระหนี้

นายกรัฐมนตรีเผย ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลดอัตราดอกเบี้ยปรับ ผิดสัญญาเงินกู้-ผิดนัดชำระหนี้ หวังบรรเทาภาระประชาชน

มติ ครม. เห็นชอบแก้กม. 3 ฉบับ พัฒนาตลาดทุนไทย ช่วยปชช.เข้าถึงการออม-ลงทุน

มติ ครม. เห็นชอบแก้กม. 3 ฉบับ พัฒนาตลาดทุนไทย ช่วยปชช.เข้าถึงการออม-ลงทุน พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ