“สนพ.” เล็งชง รมว.พลังงาน ปรับแผน PDP เลื่อน SPP-รฟฟ.ชุมชน แก้สำรองไฟฟ้าล้น

“สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน” เล็งชง "สุพัฒนพงษ์" รมว.พลังงานคนใหม่ ปรับแผน PDP แก้สำรองไฟฟ้าล้น ชู 2 แนวทาง เลื่อน SPP จ่ายไฟ-ลดโควตาโรงไฟฟ้าชุมชน