“ครม.” ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว “กัมพูชา-ลาว-เมียนมา” ทำงานในไทยต่ออีก 1 เดือน ถึง 31 ก.ค.

มติ "ครม." ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา" ทำงานในไทยต่ออีก 1 เดือน ถึง 31 ก.ค. ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ "โควิด-19"

“ครม.” ไฟเขียว ผ่อนปรน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่ไทยต่อ ถึง 31 พ.ค.!

"ครม." ไฟเขียว ผ่อนปรน ขยายเวลาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่ไทยถึง 31 พ.ค. ภายใต้มาตรการคุมเข้ม "โควิด" ตามข้อตกลง MOU รวมถึงลดภาวะนายจ้างขาดแคลนแรงงาน

ราชกิจจาฯ ประกาศ 27 อาชีพ ห้ามแรงงานต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 27 อาชีพ ห้ามแรงงานต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด อาทิ งานแกะสลักไม้ , งานขับขี่ยานพาหนะ, งานขายทอดตลาด ฯลฯ

1 2 3