ธนชาต เปิดตัวประกันภัย “ธนชาต SME มีกันไว้”

ธนชาต ร่วมกับ แอกซ่าประกันภัย เปิดตัวประกันภัย “ธนชาต SME มีกันไว้” คุ้มครองทุกความเสี่ยงภัย วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท/ปี