“คลัง” ย้ำกลุ่ม “คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน” รีบยืนยันตัวตนในวันนี้ คัดกรองร่วม “เราชนะ

“คลัง” กำชับกลุ่ม “คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน” เร่งยืนยันตัวตนผ่าน “เป๋าตัง” ภายในวันนี้ ก่อนถูกตัดสิทธิคัดกรองร่วม “เราชนะ”