“ครม.” เคาะวงเงิน 1.8 พันลบ. ให้ “กฟภ.” สร้างเคเบิลใต้น้ำไปเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ฯ

“ครม.” เคาะวงเงิน 1.8 พันลบ. ให้ “กฟภ.” ดำเนินโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำไปเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี คาดใช้เวลาดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ 2564-2566