“ไทย” ติด “โควิด” เพิ่ม 8 ราย ดันยอดป่วยสะสมพุ่งแตะ 3,000 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต!

"โฆษก ศบค." แถลง "ไทย" พบผู้ติดเชื้อติด "โควิด" เพิ่ม 8 ราย ดันยอดป่วยสะสมพุ่งแตะ 3,000 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต!

เช็ก 6 ข้อต้องมี ตามเกณฑ์ “WHO”! ก่อนปลดล็อกดาวน์คุมเข้ม “โควิด-19”

"นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" โฆษก ศบค. เผย หากต้องการปลดล็อกดาวน์คุม "โควิด-19" ต้องมี 6 ข้อตามเกณฑ์ "องค์การอนามัยโลก" ระบุ

1 2 3