โพลชี้ คนไทย 57% “ไม่เห็นด้วย” เปิดรับต่างชาติเที่ยวไทย หวั่น “โควิด” ระบาดซ้ำ

นิด้าโพล เผลผลสำรวจความคิดเห็นคนไทย กรณีเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตท่องเที่ยวในประเทศ ระบุพบ คนไทย 57% “ไม่เห็นด้วย” หวั่น “โควิด” ระบาดซ้ำ-ไม่มั่นใจมาตรการรัฐ