“โมเดอร์นา” เปิดผลทดลองวัคซีน “กระตุ้นภูมิ” ต้านโควิดแอฟริกาใต้-บราซิลได้

“โมเดอร์นา” เปิดผลทดลองวัคซีน “กระตุ้นภูมิ” ประสิทธิภาพเพิ่ม ต้านโควิดแอฟริกาใต้-บราซิลได้

“FDA” เตือนผู้ฉีดวัคซีน “โควิด” อาจหน้าเบี้ยวครึ่งซีก! แต่ยังไม่ฟันธงสาเหตุ

สำนักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เตือนผู้ฉีดวัคซีน “โควิด” อาจหน้าเบี้ยวครึ่งซีก! แต่ยังไม่ฟันธงสาเหตุ