“ครม.” เคาะ เว้นค่าธรรมเนียมรายปีรง.จำพวก 2-3 ทั่วปท.1 ปี พยุงผู้ประกอบการ ฝ่า “โควิด-19”

"ที่ประชุม ครม." มีมติเห็นชอบ เว้นค่าธรรมเนียมรายปี โรงงานจำพวก 2 และ 3 ทั่วปท. เป็นเวลา 1 ปี พยุงผู้ประกอบการฝ่าวิกฤต "โควิด-19"

“ก.อุตฯ” เตรียมเว้นค่าธรรมเนียมใบมอก. ช่วยผู้ประกอบการรง.กว่า 3 หมื่นราย ฝ่าวิกฤต “โควิด”

"กระทรวงอุตสาหกรรม" เตรียมเว้นค่าธรรมเนียมใบมอก. ช่วยผู้ประกอบการโรงงานกว่า 3 หมื่นราย ฝ่าวิกฤต "โควิด-19"