10 วิสาหกิจฯ ยื่นหนังสือ “วิษณุ” เร่งรัดเดินหน้า รฟฟ.ชุมชน เสริมสภาพคล่อง ศก.ฐานราก

10 วิสาหกิจชุมชน ยื่นหนังสือถึง “วิษณุ” รักษาราชการแทน รมว.พลังงาน เร่งรัดเดินหน้า รฟฟ.ชุมชน ต่อ เสริมสภาพคล่อง เศรษฐกิจฐานราก

1 2