ถือสัตย์

วันนี้เป็นวันเต็งทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การเงินและผลกำไรนับว่าอยู่ในขั้นที่น่าพึงพอใจ บางคนจะมีโชคลาภเวียนมาเรื่อย ๆ โดยไม่ขาดสาย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ดวงดีจะส่งผลถึงชีวิตบางคน ทำให้มีแนวโน้มที่ดี

4 ข้อคติธรรม

วันนี้เป็นวันอิกไห วันดีแต่ไม่เหมาะพิธีมงคลสมรส แต่การงานอย่างอื่น หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงไป ส่วนธุรกิจวันนี้หลายคนอาจจะเผชิญกับความผันแปรที่ยากต่อการคาดหมาย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน กิจการงานของคนบางคนอาจจะกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ความสำเร็จมีมากพอดู แต่อย่าหวังทางลัดและอย่าเสี่ยงภัย

ก้าวหน้า

วันนี้เป็นวันกะสุก ราศีวันนี้แจ่มใสพอสมควร การเงินของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการค้าโดยทั่วไปยังคงดำเนินไปด้วยดีพอสมควร แต่อย่าโลภมาก ทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเองประเสริฐยิ่ง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน การมีกำลังใจเข้มแข็งมุมานะประกอบกิจการงานนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากคนอื่น หากขี้เกียจหลังยาวก็จะเป็นที่รังเกียจของคนอื่น

ชีวิตมีขึ้น-ลง

วันนี้เป็นวันกุ้ยอิ่ว ราศีในวันนี้แจ่มใสพอควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น แต่อย่าใจเร็วด่วนได้เกินไป ควรพึ่งตัวเองให้มากที่สุด ส่วนธุรกิจวันนี้ ควรยึดหลักแห่งความเผชิญต่อความจริง แก้ไขสิ่งบกพร่องเสียก็จะสมความปรารถนา ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อมีดีเด่นก็ย่อมมีศัตรูเป็นเงาตามตัว ป้องกันการเสียทรัพย์ การงานอาจมีอุปสรรค จงอย่าใจร้อน ทุกอย่างหวังผลในภายข้างหน้า

รักเรียน

วันนี้เป็นวันกีจี๋ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง ท่านใดที่มีดวงดีประกอบกับฤกษ์ดีแล้วทำอะไรก็จะสำเร็จง่าย ส่วนธุรกิจวันนี้ จงพยายามไปเถิดแล้วจะเกิดผล คือสุภาษิตของการดำเนินธุรกิจ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน เรื่องราวเมื่อกาลก่อน ระวังจะยอกย้อนกลับมาหาคุณอีก ฉะนั้น จงทบทวนดูว่าคุณเคยไปสร้างความสัมพันธ์หรือให้สัญญาไว้กับใคร ถ้าแก้ไขได้ จงกระทำก่อนที่จะสายเกินไป

ไม่ทุกข์

วันนี้เป็นวันโบ่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะ ผลได้พอประมาณ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ควรระวังการพูดจากิริยาให้มาก ๆ การทำอะไรควรคิดหน้าคิดหลัง เพื่อป้องกันการสร้างศัตรู

ลำบาก

วันนี้เป็นวันเปียอิ้ง ดวงวันนี้แจ่มจรัส การทำอะไรควรมีความบริสุทธิ์ใจและเล็งการณ์ไกลให้ดี ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีผลกำไรบ้าง ถ้าไม่เสี่ยงเกินไปหรือโลภมาก ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน คนเราควรเผชิญต่อความจริง สุขุมรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ทำอะไรจงประมาณกำลังของตน ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดี

ไม่ไกลเกิน

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทาง ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชะตาชีวิตบางคนอาจจะกำลังเฟื่องฟู ควรมีความมานะต่อไป

1 2 3 101