ยุติธรรม

วันนี้เป็นวันกะสุก ราศีวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการค้าโดยทั่วไปยังคงดำเนินไปด้วยดีพอสมควร แต่อย่าโลภมาก ทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเองประเสริฐยิ่ง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน การมีกำลังใจเข้มแข็งมุมานะประกอบกิจการงานนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากคนอื่น หากขี้เกียจหลังยาวก็จะเป็นที่รังเกียจของคนอื่น

สนองตัว

วันนี้เป็นวันกุ้ยอิ่ว ราศีในวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น แต่อย่าใจเร็วด่วนได้เกินไป ควรพึ่งตัวเองให้มากที่สุด ส่วนธุรกิจวันนี้ ควรยึดหลักแห่งความเผชิญต่อความจริง แก้ไขสิ่งบกพร่องเสียก็จะสมความปรารถนา ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อมีดีเด่นก็ย่อมมีศัตรูเป็นเงาตามตัว ป้องกันการเสียทรัพย์ การงานอาจมีอุปสรรค จงอย่าใจร้อน ทุกอย่างหวังผลในภายข้างหน้า

ชนะความชั่ว

วันนี้เป็นวันหยิมซิง ดวงชะตาของวันดีปานกลาง เหมาะแก่การประกอบกิจที่ไม่เสี่ยงภัยเกินไป ส่วนธุรกิจวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะขมักเขม้นเอางานเอาการ ก้าวหน้าหรือถอยหลังให้ถูกจังหวะ รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง ชัยชนะก็อยู่แค่เอื้อม ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ทำอะไรควรสอดคล้องกับสถานการณ์ อย่าประมาทเลินเล่อ กิจการงานก็จะก้าวหน้าไปตามลำดับในไม่ช้านี้

เล่นหุ้นอย่างวินัย

วันนี้เป็นวันโบ่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะ ผลได้พอประมาณ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ควรระวังการพูดจากิริยาให้มาก ๆ การทำอะไรควรคิดหน้าคิดหลัง

งาน

วันนี้เป็นวันเต็งเบ้า วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ ส่วนธุรกิจวันนี้งานคือเงิน เงินคืองาน ทำอะไรถูกกาลเทศะ ไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมแล้ว จะบังเกิดผลให้ท่านได้ชื่นชม ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ทุกสิ่งในโลกนั้นต่างประกอบด้วยปัจจัยทั้งสิ้น ฉะนั้น ควรที่จะสร้างสมกำลังกายกำลังใจ คอยโอกาสที่จะบุกเบิกไปข้างหน้า

ความดีติดตัว

วันนี้เป็นวันเปียอิ้ง ดวงวันนี้แจ่มจรัส การทำอะไรควรมีความบริสุทธิ์ใจและเล็งการณ์ไกลให้ดี ส่วนธุรกิจวันนี้การค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีผลกำไรบ้าง ถ้าไม่เสี่ยงเกินไปหรือโลภมาก ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน คนเราควรเผชิญต่อความจริง สุขุมรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ทำอะไรจงประมาณกำลังของตน ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดี

เพชร

วันนี้เป็นวันอิกทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้คงเป็นไปตามปกติ หากมีอะไรที่ขัดใจกันควรถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน บางทีศัตรูอาจกลายเป็นมิตร ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ดวงวันเกิดของคนยังคงมีมุมเล็งกับดาวเสาร์ ฉะนั้นวันนี้ควรเยือกเย็นสุขุม รอบคอบเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์

1 2 3 109