ไม่แคร์!!

วันนี้เป็นวันกุ้ยทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การติดต่อธุรกิจการเงินของบางท่านอาจจะมีการวุ่นวายและตกลงกันไม่ได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชะตาชีวิตของบางท่านแลดูภายนอกแม้จะสงบเงียบดี แต่คลื่นใต้น้ำอาจมีมาก

ใจคน

วันนี้เป็นวันแกสุก วันนี้ราศีปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การจะทำให้เขาเชื่อเครดิตเราก็ควรทำตนซื่อสัตย์สุจริต ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ราศีของวันอาจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน หากคนดวงตกแล้ว อาจมีอันตรายรอบด้าน ระวังการเป็นปากเป็นเสียงกับคนอื่น หนทางชีวิตมีความขรุขระมาก จิตใจควรเยือกเย็น อาจจะเปลี่ยนแกนชีวิตได้

ดีกันไว้

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้น บุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้น ควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ทำให้การงานก้าวหน้าได้ ส่วนธุรกิจวันนี้ผลได้จากการลงทุนนั้นควรคำนึงว่าการได้มานั้นลำบากแค่ไหน ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชีวิตประจำวันของทุกคน พูดไปก็อาจจะเหมือนกันก็ได้ เพียงแต่อยู่ที่การกระทำและผลที่ได้รับ

ฝัน

วันนี้เป็นวันเต็งบี่ ราศีเหมาะแก่การทำกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรืองานที่เคลื่อนที่ ส่วนธุรกิจวันนี้ บางคนอาจจะผิดใจกับผู้ร่วมงานหรือลูกน้อง ฉะนั้น ทำอะไรควรมีการยับยั้งชั่งใจกันบ้าง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน หากมีดาวเสาร์เข้ามาแทรกในดวงของผู้ใดแล้ว ก็ควรทราบไว้ว่าอุปสรรคจะมีรอบด้าน จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุขุมรอบคอบ

ปลง

วันนี้เป็นวันเปี๋ยโง่ว เป็นวันมงคลยิ่ง บรรยากาศทั่วไปกระปรี้กระเปร่า เหมาะแก่การทำการมงคลใด ๆ ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการค้าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร การทำอะไรสมกับสัจจะวาจาที่เคยลั่นไว้ ก็จะได้รับความสำเร็จ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน คนที่ดวงดีแล้ว ทำอะไรมีทางสำเร็จได้มากกว่า แต่ถ้าสำเร็จแล้วจงอย่าลำพองและประมาท

อย่าท้อ!

วันนี้เป็นวันกุ้ยเบ้า วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ ประกอบกิจการเป็นไปตามความสามารถ ส่วนธุรกิจวันนี้การดำเนินธุรกิจคงดำเนินไปตามปกติจงอย่าหักโหมหรือโลภมาก ทำให้ลาภหายด้วย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน คนทุกคนควรสมานสามัคคีกันอย่าชิงดีชิงเด่นเพื่อการอยู่ร่วมกันสันติจะโสภากว่า

ตัวคุณ

วันนี้เป็นวันซิงทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ ปัญหาที่เป็นแบบสองแง่สองมุมอาจจะมาถึงท่านในขณะที่กำลังประกอบธุรกิจต่าง ๆ บางทีจะต้องมีความอดทนอย่างมาก ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน อาจจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงของคนบางคน ฉะนั้น จงพึ่งตนเองให้มาก ทำอะไรควรรอบคอบเผื่อมีปัญหาอะไร ควรหาทางออกให้ดี

บทเรียน

วันนี้เป็นวันแกจื้อ ราศีประจำวันดีปานกลาง ผลการทำงานใด ๆ อยู่ที่ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละคน ส่วนธุรกิจวันนี้ธุรกิจการค้าและการเงินมีทางจะขยับขยายก้าวหน้าไปได้ไกล ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน เกณฑ์ชะตาของบางคนจะอยู่ในระดับปานกลาง

1 2 3 92