“โอลิมปิก” เพิ่มกฎตรวจเชื้อ “โควิด” นักกีฬาทุกวัน หลัง “โตเกียว” พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

"โอลิมปิก เกมส์ 2020" เพิ่มกฎตรวจเชื้อ "โควิด-19" นักกีฬาทุกวัน พร้อมกักตัวหลังเดินทางถึงญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 วัน หลัง "โตเกียว" พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง