“WHO” ออกโรงยัน “หวัดหมู” ในจีน ไม่ใช่พันธุ์ใหม่-เฝ้าระวัง ตั้งแต่ปี 2011!

“องค์การอนามัยโลก" (WHO) ออกโรงยัน “หวัดหมู” ในจีน ไม่ใช่พันธุ์ใหม่-เฝ้าระวัง ตั้งแต่ปี 2011!

“ไต้หวัน” แจงชัด “ไข้หวัด H1N1” แพร่ระบาดเฉพาะในคนไม่เกี่ยวกับหมู

“ไต้หวัน” แจงชัด “ไข้หวัด H1N1” เป็นไข้หวัดตามฤดูกาล แพร่ระบาดเฉพาะในคนไม่เกี่ยวกับหมู