คลังดีเดย์ ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ มี.ค.นี้ขายลอตแรกหมื่นล้าน ให้วายุภักษ์-กบข.

คลังดีเดย์ ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ มี.ค.นี้ ขายลอตแรกหมื่นล้าน ให้วายุภักษ์-กบข.