VRANDA เคาะวันเทรด 3 พ.ค.62 มั่นใจกระแสตอบรับดีหลังกองทุนจองล้น 6 เท่าตัว

VRANDA เคาะวันเทรด 3 พ.ค.62 มั่นใจกระแสตอบรับดีหลังกองทุนจองล้น 6 เท่าตัว โดยมี บล. บัวหลวง จำกัด เป้นที่ปรึกษาทางการเงิน