กสทช.ย้ำชัด! ต่อใบอนุญาต 3BB โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภค

กสทช.ย้ำชัด! ต่อใบอนุญาต 3BB เพิ่ม 9 ปี โปร่งใส หวังสร้างความมั่นใจต่อสถาบันทางการเงินในการขอสินเชื่อเพื่อนำมาพัฒนาโครงข่าย และเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้น