แทงข้างหลัง (อีกแล้ว)

เห็น 3 ค่ายมือถือ ออกมาแถลงคัดค้าน กสทช. ในเรื่อง การกำหนดเพดานค่าบริการ แล้วรู้สึกสะอิดสะเอียนพิลึก

กสทช.บี้ JAS ควักเพิ่ม 200 ล้านก่อนจากกันด้วยดีสอบแล้วไร้ค่าเสียโอกาส พร้อมส่งเงินเข้ารัฐ 8 หมื่นลบ.

กสทช.บี้ JAS ควักเพิ่ม 200 ล้านก่อนจากกันด้วยดี สอบแล้วไร้ค่าเสียโอกาส พร้อมส่งเงินเข้ารัฐ 8 หมื่นลบ.

1 2 3 12