AIRA จัดกิจกรรม “ไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่4”

AIRA จัดกิจกรรม "ไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่4" โรงเรียนวัดโคกลำดวน จังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆนี้

1 2 3 4