“กลุ่มสุทธิสัมพัทน์” ขายบิ๊กล็อต AJ ดึง “กองทุนบัวหลวง” ถือ 20 ล้านหุ้น มั่นใจธุรกิจโตยาว

"กลุ่มสุทธิสัมพัทน์" ขายบิ๊กล็อต AJ ดึง "กองทุนบัวหลวง" ถือ 20 ล้านหุ้น มั่นใจธุรกิจโตยาว

1 2 3 4