AKP จัดทีมแพทย์ตรวจ “โควิด-19” ฟรีให้พนักงาน

AKP จัดทีมแพทย์ตรวจ "โควิด-19" ฟรีให้พนักงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

1 2 3