“หุ้นเอเชีย” สดใสตาม “ดาวโจนส์” เก็งกำไรหุ้น “Amazon” เปิดงบวันนี้

“หุ้นเอเชีย” สดใสตาม “ดาวโจนส์” รับแรงเก็งกำไรหุ้น “Amazon” หลังเตรียมเปิดงบวันนี้

ความรับผิดจากคุกกี้ของ Google และ Amazon

สิทธิของพลเมืองจะมีคุณค่าและได้รับความเคารพ จำเป็นต้องมีปัจจัยหลายประการประกอบกัน การสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องแก่ทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

Amazon อำนาจผูกขาดของแพลตฟอร์มและการใช้ข้อมูลการค้า

แม้ว่า Amazon จะเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและได้รับความนิยมจากการเป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด แต่ธุรกิจของ Amazon ไม่ได้จำกัดเฉพาะอีคอมเมิร์ซเท่านั้น

FAANG’s Falling. $1 Trillion Drop, So Far

FAANG’s fell from the bull's rush, and entered the bear's claws, leaving a trail of $1 trillion in capital losses compared to their combined 52 week high. Empirical data, statistical forecasts, and market corrections are parts that compounded to NASDAQ’s superstars’ descent. But, it's also a human nature thing.