APM มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ

APM เข้าพบแสดงความยินดีกับนางเกษรา มัญชุศรี ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

1 11 12 13