ส่อง 4 หุ้น ผลประกอบการลดฝ่าวิกฤตปรับตัวรับ New Normal

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวมากสุดในช่วงไตรมาส 2/2563 จากมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ทั่วโลก คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

1 2 3 13