BA จะกลับมาฟื้น

พูดถึง BA มีการคาดกำไรจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2562 จากรายได้ฟื้นตัวขึ้น รวมถึงมีการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น และหาธุรกิจอื่นเสริม ซึ่งจะเป็นตัวหนุนให้บริษัทเติบโตอีกส่วนหนึ่งนั่นเอง

1 2 3 4 13