BANPU-CWT เปิดตัวเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า ‘บ้านปูเน็กซ์ อีเฟอร์รี่’ นำร่องบริการภูเก็ต ก.ย.นี้

BANPU-CWT เปิดตัว 'บ้านปูเน็กซ์ อีเฟอร์รี่' เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย นำร่องบริการภูเก็ต ก.ย.นี้ ก่อนขยายสู่ 4 จังหวัดทะเลอ่าวไทย-อันดามันปี 68

BANPU พลังงานหันเห.!

ภาพติดตาของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เป็นพลังงานถ่านหิน แต่ถ่านหินถึงแม้จะยังมีความต้องการเยอะทั้งจากโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็ถูกคัดค้านจากทั่วโลก เพราะภาพจำถ่านหินเป็นพลังงานสกปรก ทำลายสิ่งแวดล้อม...ทำให้ธุรกิจถ่านหินของ BANPU ซบเซาหนัก

1 2 3 4 24