BBLAM ขายกองทุนใหม่ 12-18 ก.ค.นี้ ชูผลตอบแทน 1.4%

BBLAM ขายกองทุน B-Fixterm 4/17 อายุประมาณ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.4% เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันที่ 12-18 ก.ค.นี้

BBLAM ขาย B-ASEANRMF ถึงสิ้นเดือนนี้

BBLAM ส่งกองทุน B-ASEANRMF กองทุน RMF น้องใหม่ลุยตลาดอาเซียน ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท โดยในระยะแรกจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย เสนอขายจนถึงสิ้นเดือนนี้

1 5 6 7