BGRIM ตั้งบ.ย่อย “Sisophone Clean Power” รุกธุรกิจพัฒนาที่ดิน-อสังหาในกัมพูชา

BGRIM ตั้งบ.ย่อย "Sisophone Clean Power" รุกธุรกิจพัฒนาที่ดิน-อสังหา รองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศกัมพูชา

BGRIM ควัก 9.12 ลบ. ลงทุนโซลาฟาร์มกัมพูชา 30 MW จ่อ COD ต.ค.ปีหน้า

BGRIM ควัก 9.12 ลบ. ลงทุนโซลาฟาร์มกัมพูชา 30 MW จ่อ COD ต.ค.ปีหน้า เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าประเทศกัมพูชา ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี

1 2 3 4 5 24