BIG ชื่อใหญ่..ไซซ์เล็ก

ชักเริ่มจะไม่ “ใหญ่” เหมือนชื่อซะแล้ว...สำหรับบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BIG ที่ตกอยู่ในสถานการณ์โตยากขึ้นเรื่อย ๆ...

1 2 3 14