“วิชัย ทองแตง” เข้าถือหุ้น BLISS กว่า 8%

"ตระกูลทองแตง" เข้าถือหุ้นใหญ่ BLISS โดยเมื่อวันที่ 14 ม.ค.59 นายวิชัย ทองแตงได้เข้าถือหุ้นจำนวน 8.145% และนายอัฐ ทองแตง เข้าถือเพิ่มจำนวน 4.945% รวมถือ 5.09% อนึ่ง นายอัฐ ทองแตง เป็นบุตรชายคนโตของนายวิชัย ทองแตง