ตลท.เพิ่มเหตุเพิกถอน 5 หลักทรัพย์ เหตุไม่ส่งงบการเงินเกิน 180 วัน

ตลท.เพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ AI, AIE, BUI, LVT และ TUCC ขณะที่ CHUO เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ เหตุไม่ส่งงบการเงินเกิน 180 วัน