ตลท.จับ LEO-UPA ติด Cash Balance หลังหุ้นวิ่งแรง มีผลสัปดาห์หน้า

ตลท.ประกาศให้ LEO-UPA เป็นหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance หลังหุ้นวิ่งแรง มีผลสัปดาห์หน้า

ตลท.ขยายเวลา ZMICO ใช้มาตรการ Cash Balance ระดับ 3 ยาวถึง 20 พ.ค.

ตลท.ขยายเวลา ZMICO-ZMICO-W4 ใช้มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance เริ่ม 30 เม.ย.-20 พ.ค.64

1 2 3 31