ย้อนรอยหุ้นติด Cash Balance ไตรมาสแรก

หุ้นที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ หุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนดให้ดำเนินมาตรการด้านการซื้อขาย สาเหตุจากการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดฯ

DCORP แชมป์หุ้นติด Cash Balance

สรุปรายชื่อหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนดให้ดำเนินมาตรการด้านการซื้อขาย สาเหตุจากการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดต่อนักลงทุนและระบบโดยรวมของตลาดฯ

1 2 3 26