ย้อนรอยหุ้นติด Cash Balance ไตรมาสแรก

หุ้นที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ หุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนดให้ดำเนินมาตรการด้านการซื้อขาย สาเหตุจากการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดฯ

1 2 3 27