HUMAN ครึ่งปีแรกติด Cash Balance เยอะสุด!

ประสิทธิผลของมาตรการแคชบาลานซ์ (Cash Balance) สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีการออกมาตรการมาตั้งแต่ 5 ม.ค. 2558 นับว่ายังมีมนต์ขลัง สามารถควบคุมความผันผวนด้านราคาหลักทรัพย์และอัตราการซื้อขายหมุนเวียนได้ดี

1 2 3 25