10 เดือนกับหุ้นติด Cash Balance!

ปี 2561 ผ่านไปแล้ว 10 เดือน ก็พบว่า มีหลักทรัพย์หลั่งไหลเข้าติด Cash Balance ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์เดิมติดอยู่แล้ว และหลักทรัพย์ใหม่เข้ามา...อย่าง  “ไม่ขาดสาย” สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดปกติตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีการออกมาตรการมาตั้งแต่ 5 ม.ค.

HUMAN ครึ่งปีแรกติด Cash Balance เยอะสุด!

ประสิทธิผลของมาตรการแคชบาลานซ์ (Cash Balance) สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีการออกมาตรการมาตั้งแต่ 5 ม.ค. 2558 นับว่ายังมีมนต์ขลัง สามารถควบคุมความผันผวนด้านราคาหลักทรัพย์และอัตราการซื้อขายหมุนเวียนได้ดี

1 2 3 26