DELTA นำโด่งติด Cash Balance เยอะสุด! แถมเข้าข่ายระดับ 2  

ผ่านไปเพียง 1 เดือนครึ่งก็พบว่ามีรายชื่อหุ้นทยอยเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1: Cash Balance เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดหุ้นสามัญมีจำนวน 27 บริษัท

1 2 3 29