CFRESH จะฟื้นตัว?

มีการวิเคราะห์กันว่าแนวโน้มการดำเนินงานครึ่งหลังปี 2561 ของ CFRESH คาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานในไทยจะได้ผลบวกจากการมีสต๊อกวัตถุดิบราคาถูก ขณะที่ราคาขายเริ่มฟื้นตัว

1 2 3 4