CHO เซ็น MOU โครงการต่อเรือฯ “กองทัพเรือฟิลิปปินส์”

CHO เซ็น MOU โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง "กองทัพเรือฟิลิปปินส์" ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

CHO พุ่งซิลลิ่ง! หลังรับงานต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ให้กองทัพฟิลิปปินส์

CHO พุ่งซิลลิ่ง! หลังรับงานต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ให้กองทัพฟิลิปปินส์ ล่าสุดอยู่ที่ 0.50 บาท บวก 0.06 บาท หรือ 13.64% มูลค่าซื้อขาย 10.99 ล้านบาท

1 2 3 23