CHO จับมือ “เอเชีย แค็บ” พัฒนา CABB แท็กซี่ไฟฟ้า คาดเริ่มบริการปี 65 ก่อนส่งออกปี 66

CHO จับมือ "เอเชีย แค็บ" พัฒนา CABB แท็กซี่ไฟฟ้า คาดเริ่มบริการในไทยปี 65 ก่อนส่งตปท.ปี 66 ตั้งเป้าผลิต-ส่งออก 5,000 คันต่อปี

ผถห. CHO ไฟเขียวลงนามสัตยาบันเงินกู้บุคคลเกี่ยวโยง ใช้แสวงหาโอกาสธุรกิจ หนุนกิจการโตแกร่ง

ผถห. CHO ไฟเขียวลงนามสัตยาบันเงินกู้บุคคลเกี่ยวโยง ใช้แสวงหาโอกาสธุรกิจ หนุนกิจการโตแกร่ง

1 2 3 25