CHOW จ่อเดินเครื่องผลิตเหล็กแท่งเฟสที่ 2 ภายใน 60 วัน หลังหยุดปรับปรุง-พัฒนาเครื่องจักร

CHOW จ่อเดินเครื่องผลิตเหล็กแท่งเฟสที่ 2 ภายใน 60 วัน หลังหยุดปรับปรุง-พัฒนาเครื่องจักร

CHOW ปรับโครงสร้างธุรกิจเหล็กทำไตรมาส 3 พลิกขาดทุน ลุ้น Q4 ฟื้นหลังเดินเครื่องใหม่เต็มสูบ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/62 และงวด 9 เดือนแรกปี 2562 ดังนี้ โดยผลการดำเนินงานพลิกขาดทุนเนื่องจาก บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ ธุรกิจเหล็กปรับตัวลดลง 1,883 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77.17% ขณะที่รายได้จากการขายและบริการ ธุรกิจพลังงานทดแทนลดลง 19.79%   อย่างไรก็ตาม รายได้จากการจำหน่ายเหล็กที่ลดลงนั้น เนื่องจากบริษัทหยุดกระบวนการผลิตสำหรับโรงงานเฟส 1 และ 2 ในระหว่างงวดปัจจุบันเพื่อเตรียมพื้นที่และรองรับการเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการ OEM ในงวดปัจจุบันรวม 81 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้บริการรับจ้างผลิตในระหว่างงวด ในไตรมาสที่ 3 บริษัทไม่ได้รับคำสั่งการผลิตเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรในโรงงาน เฟสที่ 2 เพื่อเร่งให้แล้วเสร็จและพร้อมทำการทดสอบประสิทธิภาพในการผลิตภายในไตรมาสที่ 4  ปีปัจจุบัน

CHOW จ่ายไฟโรงไฟฟ้าโซลาฟาร์มญี่ปุ่น 7.2 MW หนุนรายได้โตต่อเนื่อง

CHOW จ่ายไฟโรงไฟฟ้าโซลาฟาร์มญี่ปุ่น 7.2 MW หนุนรายได้โตต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานต่อ ตั้งเป้า 5 ปี พัฒนาครบ 500 MW

1 2 3 11