CIMBT เจ๋ง! ไตรมาส 3 กำไรทะลักกว่า 81%

CIMBT เจ๋ง! ไตรมาส 3 กำไรทะลักกว่า 81% หลังมีรายได้ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 498.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 275.08 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 498.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 275.08 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 846.54 ล้านบาท ลดลง 5.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 900.41 ล้านบาท

1 4 5 6