CK เตรียมรับงานใหม่ โอกาสโตระยะยาว!

CK ยังคงเป็นเจ้าตลาด และมีศักยภาพในการรับงานขนาดใหญ่ ขณะที่บริษัทยังคงรับงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง มีงานในมือปัจจุบันที่ 4.2 หมื่นล้านบาท

1 2 3 4 22