ภูเก็ตสั่งปิด 3 ผับดังจัดปาร์ตี้ แพร่โควิด-ยกระดับคุมเข้มทางเข้าออก บก-น้ำ-อากาศ

ภูเก็ตสกัดโควิดลาม สั่งปิด 3 ผับดังจัดปาร์ตี้แพร่เชื้อ-ยกระดับคุมเข้มทางเข้าออก บก-น้ำ-อากาศ

1 2 3 4 205