CPN ปั้นบริษัทร่วมทุน “ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล” รุกศึกษาพัฒนาอสังหาฯรูปแบบผสม

CPN ปั้นบริษัทร่วมทุน "ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล" รุกเพื่อศึกษาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดย CPN ถือหุ้น 51%

1 2 3 4 5 20