CRD คว้างานใหม่ 2 โครงการ ก่อสร้างรพ.-โรงแรม มูลค่ากว่า 81 ลบ.

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD ระบุว่า บริษัทได้รับงานก่อสร้างใหม่ จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการโรงพยาบาลลานนา 3 เป็นงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน และผนังกันดิน ผู้ว่าจ้างบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ CMR มูลค่าโครงการ : 74,672,897.20 บาท ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสิ้นสุดการก่อสร้าง 30 มิถุนายน 2562 2. โครงการ The 8 Space เป็นงานโรงแรมขนาดเล็ก ผู้ว่าจ้างบริษัท อาร์เค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด โดยมีมูลค่าโครงการ 7,102,803.74 บาท ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสิ้นสุดการก่อสร้าง 5 เมษายน 2562

1 2 3 5