DEMCO คาดผลงานปี 63 ฟื้นตัว หลังเดินหน้าประมูลงานต่อเนื่อง-ตุนแบ็คล็อกแน่นเฉียด 3 พันลบ.

DEMCO คาดผลงานปี 63 ฟื้นตัว หลังเดินหน้าประมูลงานต่อเนื่อง-ตุนแบ็คล็อกแน่นเฉียด 3 พันลบ.

กิจการร่วมค้า DEMCO เซ็นสัญญา “กฟภ.” ลุยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเมืองเอก 2 มูลค่า 270.5 ลบ.

กิจการร่วมค้า DEMCO เซ็นสัญญา “กฟภ.” ลุยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเมืองเอก 2 มูลค่า 270.5 ลบ. โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 390 วัน

1 2 3 12