หุ้น ‘Dividend Yield สูง’

ในมุมมองตลาดหุ้นก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ เพียงแต่ประเภทของหุ้นอาจอยู่ในกลุ่มที่ให้เงินปันผลสูง

คัด 15 หุ้น Dividend Yield สูง

ด้วยสถานการณ์ตลาดหุ้นเป็นขาลง หุ้น Dividend Yield สูง จึงเป็นอีกทางเลือกของการลงทุน เพราะถึงแม้ราคาหุ้นจะปรับตัวลงนักลงทุนยังได้รับเงินปันผลตอบแทน

1 2