สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 801 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2012A S50U20 800,866,200 2 S5013P2012C S50U20 766,890,500 3 S5013C2012D S50U20 464,436,000 4 S5013C2012C S50U20 347,862,800 5 S5013P2012B S50U20 294,906,100 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012C 805 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2012C S50U20 805,205,600 2 S5013C2012D S50U20 684,756,100 3 S5013P2012A S50U20 518,204,100 4 S5013C2012C S50U20 429,794,600 5 S5013C2012A S50U20 304,412,000 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012C 623 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2012C S50U20 623,391,900 2 S5013P2012A S50U20 607,223,700 3 S5013P2012B S50U20 463,188,100 4 S5013C2012D S50U20 415,061,600 5 S5013C2012A S50U20 343,403,600 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2012A 827 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013C2012A S50U20 827,278,100 2 S5013C2012B S50U20 752,379,700 3 S5013P2012A S50U20 704,987,700 4 S5013C2012D S50U20 428,618,900 5 S5013P2012B S50U20 281,493,100 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2012C 738 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013C2012C S50U20 737,758,700 2 S5013P2012A S50U20 533,880,200 3 TASC13C2012A TASCO 454,539,900 4 S5013P2012B S50U20 434,091,700 5 S5013C2012A S50U20 430,734,200 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 1056 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2012A S50U20 1,056,129,600 2 S5013C2012C S50U20 615,709,900 3 S5013C2012A S50U20 585,656,400 4 S5013P2009E S50U20 470,746,200 5 S5013C2012B S50U20 449,679,700 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 879 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2012A S50U20 878,810,700 2 S5013P2012B S50U20 690,092,000 3 S5013C2012C S50U20 490,906,100 4 S5013C2012A S50U20 464,482,500 5 S5013C2012B S50U20 369,695,200 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 950 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2012A S50U20 950,131,700 2 S5013C2012C S50U20 664,536,800 3 S5013C2012B S50U20 630,278,300 4 S5013C2012A S50U20 571,140,600 5 S5013P2012B S50U20 461,192,100 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 1090 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2012A S50U20 1,090,338,300 2 S5013P2009E S50U20 653,431,100 3 S5013C2012B S50U20 578,566,300 4 S5013P2012B S50U20 557,186,300 5 S5013C2012A S50U20 515,615,900 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009E 1060 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 กันยายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2009E S50U20 1,060,021,800 2 S5013P2012A S50U20 1,016,200,800 3 S5013C2012B S50U20 620,086,400 4 S5013C2012A S50U20 613,884,900 5 S5013P2012B S50U20 584,526,700 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

1 2 3 14