สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2103C 927 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013C2103C S50H21 926,633,400 2 S5013C2103B S50H21 682,067,500 3 S5013P2103D S50H21 551,826,200 4 S5013P2103B S50H21 429,937,800 5 S5013P2103A S50H21 402,589,400 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103A 1054 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103A S50H21 1,054,041,410 2 S5013P2103B S50H21 826,539,400 3 S5013C2103C S50H21 610,979,700 4 S5013P2103C S50H21 591,860,200 5 S5013C2103B S50H21 580,538,030 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2103B 722 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013C2103B S50H21 721,836,900 2 S5013C2103C S50H21 683,012,400 3 S5013P2103C S50H21 602,309,600 4 S5013P2103D S50H21 587,893,100 5 S5013P2103A S50H21 553,371,360 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103B 693 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103B S50H21 693,331,000 2 S5013P2103A S50H21 661,597,380 3 S5013P2103D S50H21 544,311,700 4 S5013C2103B S50H21 478,644,910 5 S5013C2103C S50H21 356,478,100 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103A 1275 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103A S50Z20 1,275,090,560 2 S5013P2103C S50Z20 984,548,700 3 S5013C2103B S50Z20 859,604,620 4 S5013C2103C S50Z20 610,044,400 5 S5013P2103B S50Z20 601,845,600 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103A 1236 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103A S50Z20 1,236,060,590 2 S5013P2103D S50Z20 989,595,110 3 S5013C2103B S50Z20 964,571,100 4 S5013C2103C S50Z20 544,546,700 5 S5013P2103C S50Z20 448,829,500 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2103B 1172 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013C2103B S50Z20 1,171,731,310 2 S5013P2103A S50Z20 1,092,031,000 3 S5013P2103D S50Z20 812,633,600 4 S5013C2103C S50Z20 589,619,400 5 S5013P2103C S50Z20 583,723,400 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1345 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,344,776,010 2 S5013C2101A S50Z20 698,300,600 3 S5013P2103E S50Z20 682,193,800 4 S5013P2103A S50Z20 664,142,300 5 S5013C2103B S50Z20 651,793,940 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103E 1162 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103E S50Z20 1,161,595,700 2 S5013C2103B S50Z20 620,524,000 3 S5013P2103F S50Z20 520,461,000 4 S5013P2103D S50Z20 403,751,700 5 S5013C2103C S50Z20 339,755,700 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1089 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,088,909,100 2 S5013P2103E S50Z20 969,853,000 3 S5013C2103B S50Z20 750,181,700 4 S5013P2103B S50Z20 460,826,900 5 S5013C2103C S50Z20 342,272,200 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

1 2 3 20