สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2006G 618 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013C2006G S50M20 618,072,900 2 S5013P2006G S50M20 458,473,050 3 S5013C2006A S50M20 252,202,300 4 GULF13C2009A GULF 167,984,500 5 S5013P2006F S50M20 125,682,000 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2006F 655 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2006F S50M20 655,454,190 2 S5013C2006F S50M20 371,200,800 3 PTT13C2009A PTT 125,828,600 4 GULF13C2009A GULF 71,709,700 5 ADVA13C2008A ADVANC 68,496,500 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2006F 789 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 02 เมษายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2006F S50M20 788,889,810 2 S5013C2006F S50M20 421,221,100 3 PTT13C2009A PTT 185,007,100 4 GULF13C2009A GULF 114,826,800 5 GPSC13C2009A GPSC 101,170,900 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2006F 757 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2006F S50M20 757,200,470 2 S5013C2006F S50M20 354,438,800 3 GULF13C2009A GULF 139,549,600 4 PTT13C2009A PTT 93,368,600 5 GPSC13C2009A GPSC 81,138,700 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2006F 522 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2006F S50M20 521,862,790 2 S5013C2006F S50M20 344,167,700 3 GULF13C2009A GULF 160,160,000 4 KBAN13C2008B KBANK 71,716,500 5 IVL13C2008A IVL 54,640,700 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2006F 618 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2006F S50M20 618,244,190 2 S5013C2006F S50M20 498,129,200 3 KBAN13C2008B KBANK 80,751,800 4 GULF13C2009A GULF 70,099,000 5 AOT13C2008A AOT 57,070,800 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2006F 655 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2006F S50M20 654,717,400 2 S5013C2006F S50M20 502,354,900 3 KBAN13C2008B KBANK 148,423,800 4 S5013P2006E S50M20 76,962,760 5 GULF13C2009A GULF 73,939,700 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2006F 727 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013C2006F S50M20 726,812,500 2 S5013C2006D S50H20 143,970,100 3 S5013P2006E S50H20 119,670,980 4 IVL13C2008A IVL 49,840,600 5 S5013C2006E S50H20 43,929,500 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2006F 634 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013C2006F S50M20 633,692,500 2 S5013C2006D S50H20 141,022,200 3 S5013C2006A S50H20 140,292,300 4 S5013P2006E S50H20 132,006,870 5 S5013C2006E S50H20 91,769,900 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2006F 633 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013C2006F S50M20 633,265,800 2 S5013P2006E S50H20 193,426,870 3 S5013C2006E S50H20 123,309,100 4 GULF13C2008A GULF 47,626,800 5 S5013C2006D S50H20 29,380,400 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

1 16 17 18 19 20